hudiksvall

Ria-Hudiksvall
Kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete.
Trädgårdsgatan 19
Box 1099
824 12 HUDIKSVALL
Telefon: 0650-940 60
e-post: marie.fridman.andersson@
helamanniskan.se
Pil Läs mer här!

Livets pärlor

Livets pärlor eller Frälsarkransen som den också kallas är ett andligt träningsredskap som vill vara en hjälp under livets alla skiftningar! Varje pärla har sitt speciella namn och betydelse.
Gudspärlan är kransens början och slut!

DIAKONI

Vad är Diakoni?
Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.
Det är ett svar på den frågan. Ibland säger man att diakoni är kyrkans utåtriktade, sociala arbete.
I den nya kyrkoordningen från 2000, heter det att diakoni är en omistlig del av kyrkan väsen, som ska genomsyra allt kyrkans arbete.
Det betyder att människor ska kunna erfara att Kristi kärlek ligger till grund för allt som görs.
Diakoni handlar om att möta medmänniskan och hennes utsatthet var hon än befinner sig i livet. Vi vill vara ett stöd för människor i alla åldrar, då livet är svårt. Oavsett vem du är, om du tillhör Svenska kyrkan eller inte, är du välkommen att vända dig till kyrkans diakoni.


Diakonin har två poler

*Riktningen inåt;
bön, förbön, och gudstjänstliv
*Riktningen utåt;uppsökande, att finnas mitt i samhället.

Vi har två diakoner som arbetar i församlingen. Dem kan du vända dig till om du mår dåligt, behöver någon att prata med, om du behöver hjälp att reda ut ekonomiska problem eller något annat.

Själavård/Bikt

Varje måndag kl 13-14.30 finns det en diakon eller präst i Jakobs kyrka för den som önskar själavård eller bikt. Ingen tidsbeställning behövs!Det diakonala arbetet består bland annat av:

*Stöd till den utsatta människan
drabbad av ensamhet, sjukdom, sorg, missbruk och social nöd.
-Väntjänst (besökstjänst)
-Sorgegrupper
-Julgemenskap
*Själavård - enskilda, stödjande samtal. Diakonen har tystnadsplikt.
*Nätverksbyggande och samverkan med kvinnojour, socialtjänst, servicehus, distriktsköterskor, polis och behandlingshem.
*Gemenskapsbyggande mötesplatser
-S:t Jakobsöppet "Musslan", lunch med program för daglediga
-Sopplunch med program i Mariagården, Idenor
-Syföreningar
-Bussturer i Juli månad både för seniorer och barnfamiljer
*Krisarbete i samarbete med samhället
*Grundkurs i kristen tro Vuxenkonfirmation och Alphagrupp
*Samtalsgrupper
-"Logos" bibelsamtal utifrån modellen "dela ordet"
-"Själen" vuxna som samtalar om tro, tradition och livstolkning
*Miljö och Rättvisearbete, medvetandegörande om vårt ansvar för ett hållbart samhälle
*Internationell diakon, främst genom Svenska kyrkans internationella arbete
*Öppen kyrka, frivilliga och förtroendevalda som håller Jakobs kyrka öppen vardagar mellan 11.00.15.00
*Kyrkkafé på S:t Jakobsgården Internationellt Café på måndagar och Kyrkkaffe efter middagsmässan, tid för gemenskap, samtal och gott fika


Du kan vända dig till kyrkans diakoni:
  • När du behöver samtala med någon om din livssituation
  • När du förlorat fotfästet
  • När du försöker prova nya vägar
  • När det är problem i relationer
  • När du förlorat en anhörig eller vän
  • När missbruk styr ditt liv
  • När du vill samtala med någon om tro och livsåskådningsfrågor
  • När du vill göra en frivillig medmänsklig insats.
  • När du behöver hjälp att söka fondmedel

Skoldiakon

Församlingarna i Norra hälsinglands kontrakt har gemensamt anställt en Skoldiakon som har sitt främsta arbetsfält på Bromangymnasiet. Skoldiakonin har samma diakonala uppdrag och har sitt arbetsfällt mitt ibland elever, lärare och övrig skolpersonal och finns där som en resurs. Skoldiakonen finns också på plats där ungdomar samlas utanför skolan som Gymnasiefester och skolavslutningar.

Diakonens kännetecken

Diakoner i Svenska kyrkan bär på ett diakonemblem i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben. Diakoner har liksom präster skjorta med vit krage,”frimärke”, under hakan. Diakonernas skjortor är alltid gröna.

Hur blir jag diakon?

Arbetsmarknaden ser ljus ut, bland annat då många diakoner snart går i pension. Diakoner har en högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad. Till denna kommer en ettårig diakonutbildning och praktik. Diakoner utbildas på Ersta/Sköndal i Stockholm, Bräcke diakonigård i Göteborg och vårsta diakonigård i Härnösand. Sammanlagt 60 utbildningsplatser.

Katharina Nordin
Katarina Nordin
Diakon
Tel: 0650-540789
Katharina Nordin

Elenor Kallberg
Skoldiakon, Bromangymnasiet
Tel: 0650-197 87
070-276 59 49
Katarina Pettersson

Diakonemblem

Startsida Facebook